Niekoľkými krokmi k novej garážovej bráne Hörmann

Niekoľkými krokmi k novej garážovej bráne Hörmann

Obrázok 1: „Sme naozaj nadšení, ako dobre dopadla spolupráca s partnerom Hörmann. Úžasne sa nám podarilo vymeniť našu garážovú bránu a teraz sa tešíme z toho, že si môžeme užívať nový komfort“, rodina Schmidt z Hamburgu 

                            

Rýchla výmena brány odborníkom


Existuje mnoho dôvodov na výmenu garážovej brány. Zatiaľ čo niektorí majitelia domov sa obávajú rizika nehôd v dôsledku starej garážovej brány, iných privádza k jej výmene túžba po krásnom vzhľade či pohodlnejšom ovládaní. Čoraz častejšie je však pri modernizácii rozhodujúca nedostatočná tepelná izolácia. Špecializovaní partneri Hörmann sa postarajú o rýchlu a odbornú montáž za jeden deň.


Vyškolený odborný personál sa vyzná v rozličných druhoch garážových brán, poskytuje dobré poradenstvo a všetky komponenty brány namontuje odborne. Výmena brány je zvyčajne dokončená za niekoľko hodín. Odborná montáž okrem toho zaručuje zachovanie záruky.


Montáž sekcionálnej garážovej brány sa uskutočňuje v nasledujúcich krokoch:


Vymeranie otvoru brány 


Aby sa brána hodila do otvoru brány, vyžaduje sa presnosť pri meraní. V niektorých prípadoch sa musia napríklad zohľadniť prechádzajúce vedenia alebo rúry. Staršie garáže majú často zvláštne rozmery, ktoré sa musia zohľadniť a vyžadujú špeciálne riešenia. Ďalším problémom pri vymeraní môže byť odmeranie pozície zárubne. Ak je zárubňa raz nesprávne namontovaná, garážová brána sa otvára ťažkopádne, pri otváraní a zatváraní spôsobuje hluk alebo sa nedá otvoriť vôbec.


Demontáž starej garážovej brány pri renovácii


Certifikovaní špecializovaní partneri Hörmann ponúkajú demontáž a ekologickú likvidáciu starých brán, ako aj montáž nových garážových brán z jednej ruky. V konkrétnom prípade dokážu tiež posúdiť, či vodiace koľajnice a zárubňa môžu zostať zachované a potom sa musí vymeniť iba krídlo brány.


Montáž zárubne a vodiacich koľajníc       


Na začiatku sa nastaví a priskrutkuje nová zárubňa a vodiace lišty, v ktorých neskôr pri otváraní prebieha sekcionálna brána pod stropom. Zárubňa sekcionálnych brán sa vo väčšine prípadov priskrutkuje za otvorom priamo k stene, takže sa optimálne využíva voľný priestor, čím je k dispozícii až o 14 cm väčšia svetlá šírka prejazdu v porovnaní s výklopnými bránami. Keďže garážové brány vytvárajú vysoké ťažné a tlačné sily pri otváraní a zatváraní, je zvlášť dôležité, aby sa vodiace koľajnice upevnili na stene pomocou vhodného materiálu.


Osadenie brány


Jednotlivé panely sekcionálnej brány sa postupne osadzujú a navzájom spájajú. V týchto bodoch sa brána pri otváraní, resp. zatváraní rozdeľuje na sekcie. Pri zatvorenej bráne sú tieto prechody zvonku prakticky neviditeľné. Vďaka ochrane proti privretiu prstov nie sú na vonkajšej, vnútornej strane ani na závesoch nebezpečné miesta, kde by mohlo dôjsť k pomliaždeniu, tak sa napríklad v oblasti garáže môžu bezpečne hrať deti.


Montáž príslušenstva, ako sú pohony


Pohony sú dnes neodmysliteľnou súčasťou garážových brán. Aby ste mali na strope garáže dostatočné miesto na ich montáž a mohli tak vytvoriť jednotku s bránou, musia sa pohony zohľadňovať priamo pri plánovaní. Brána a pohon sú tak navzájom optimálne zladené. V rámci odbornej montáže sa tiež dbá na to, aby riadne fungovali dôležité bezpečnostné funkcie, ako napr. vypínacia automatika, ktorá zastaví bránu v prípade neočakávaných prekážok.


 

Výmena brány za jeden deň


V priebehu jedného pracovného dňa sa stará garážová brána vymení za novú garážovú bránu a namontuje sa jej nový pohon. Pri novostavbe prebieha montáž často ešte rýchlejšie, pretože odpadá demontáž starej brány.

                                   

Fotografie: Hörmann