Núdzový akumulátor HNA 18-4

na premostenie krátkodobých výpadkov

len pre pohony SupraMatic, ProMatic série 4

227 € s DPH
Dostupnosť:
Na aktuálny dodací termín sa informujte u predajcu
Počet kusov

Popis produktu núdzový akumulátor Hörmann HNA 18-4

Núdzový akumulátor HNA 18-4 slúži na núdzové zásobovanie prúdom pre nové pohony garážových brán SupraMatic a ProMatic série 4. Pri pohonom ovládaných bránach je spoľahlivé napájanie prúdom nevyhnutné, pretože pohon je väčšinou jediná možnosť ako otvoriť bránu. Vďaka núdzovému akumulátoru je teraz možné otvoriť bránu aj počas výpadku prúdu.

Rozsah dodávky

 • núdzový akumulátor Hörmann HNA 18-4

 • montážny a upevňovací materiál

 • návod na obsluhu

Pri výpadku prúdu pohon garážové brány nefunguje a bránu nie je možné otvoriť. Aby bolo možné aj v tomto prípade bránu otvoriť, ponúka spoločnosť Hörmann núdzové akumulátory pre pohony brán. Núdzový akumulátor je určený výlučne pre pohony garážových brán SupraMatic a ProMatic série 4. Núdzový akumulátor je schopný svojou energiou v závislosti od vonkajšej teploty a stavu nabitia premostiť výpadok prúdu na max. 18 hodín. V tomto čase je možných do 5 cyklov brány. Prevádzkové napätie je 24 V, kapacita 2,3 Ah. So svojou hmotnosťou 2,3 kg a praktickými rozmermi (š x v x h) 150 x 70 x 90 mm môže byť núdzový akumulátor umiestnený voliteľne priamo na pohone alebo na strope.

Technické údaje HNA 18-4

 • druh ochrany IP 20, použitie len v suchých priestoroch

 • prevádzkové napätie: DC 24 V / 2,3 Ah

 • rozmery krytu (š x v x h): 150 x 70 x 90 mm

 • hmotnosť: cca 2,3 kg

 • pevne zabudovaný prípojný kábel

 • núdzové napájanie do 18 hodín / 5 cyklov brány

 • len pre pohony SupraMatic a ProMatic série 4

Dôležité upozornenie

 • Núdzový akumulátor HNA 18-4 je určený výlučne pre pohony SupraMatic a ProMatic série 4, nie je spätne kompatibilný so staršími pohonmi. Pre pohony SupraMatic, ProMatic a RollMatic série 2 a 3 ponúkame núdzový akumulátor HNA 18-3, ktorý je taktiež dostupný v e-shope. Pre pohony brán RotaMatic a LineaMatic ponúkame núdzový akumulátor Hörmann.

 • Tento akumulátor je určený výlučne na premostenie výpadku prúdu, nemôže byť používaný na prevádzku pohonov brán v garážach bez prípojky prúdu. Pre túto oblasť použitia si môžete zakúpiť pohon garážovej brány ProMatic Akku.

 • Rovnako nenahrádza rezerva núdzového prúdu núdzové odblokovanie. V prípade, že je chybný pohon garážovej brány, núdzový akumulátor Vám nepomôže. Pre prípad, že vedľa garážovej brány nie je žiadny ďalší vstup do garáže, musí byť nevyhnutne použitý zámok núdzového odblokovania Hörmann NET3.


Naposledy zobrazené produkty