Núdzové odblokovanie NET 3

nevyhnutne potrebné, ak garáž nemá 2. vstup!

pre dvojstenné garážové brány bez sady madiel

pre brány Hörmann a cudzie výrobky

42 € s DPH
Dostupnosť:
Na aktuálny dodací termín sa informujte u predajcu
Počet kusov

Popis k zámku núdzového odblokovania Hörmann NET 3

So systémom núdzového odblokovania môžete Vašu garážovú bránu otvoriť v prípade výpadku prúdu. Toto je mimoriadne dôležité pri bránach bez druhého vstupu, ak je brána vybavená pohonom. Spoločnosť Hörmann Vám ponúka množstvo individuálnych riešení, ktoré sú kompatibilné s Vašou garážovou bránou. Zámok núdzového odblokovania Hörmann NET 3 je určený pre pre použitie so sekcionálnymi bránami, ktoré nemajú madlo. V rozsahu dodávky je kruhový cylinder, 2 kľúče a ťažné lanko s dĺžkou 1,5 m. Montáž je jednoduchá. Najskôr vyvŕtate otvor v hornej oblasti Vašej brány. Musí mať priemer 13 mm. Do otvoru umiestnite kruhový cylinder. Tento bude prepojený cez ťažné lanko s ťažným lankom štandardného núdzového odblokovania na vodiacich saniach koľajnice pohonu

Rozsah dodávky NET3

  • zámok pre priemer otvoru 13 mm

  • upevňovacie matice

  • bezpečnostné podložky s 2 upevňovacími skrutkami

  • ťažné lanko 1,5 m

  • 2 kľúče

Zámok núdzového odblokovania NET 3 ponúka 2 veľké výhody, jednoduché ovládanie a bezpečnosť. Pri výpadku prúdu musíte zasunúť kľúč do zámku a otočiť. Nakoniec vytiahnite cylinder s lankom a silno potiahnite ťažné lanko. Vodiace sane budú tak oddelené od vodiacej koľajnice a tým od motora pohonu. Nakoniec môžete Vašu sekcionálnu bránu zdola vytiahnuť. Takto to funguje aj pri iných dvojstenných sekcionálnych bránach Hörmann ale aj pri všetkých ostatných garážových bránach Hörmann a cudzích výrobkov.

Vhodné garážové brány pre zámok núdzového odblokovania 3

  • dvojstenné sekcionálne brány Hörmann bez sady madiel

  • iné dvojstenné garážové brány Hörmann

  • dvojstenné garážové brány iných výrobcov

V prípade, že má Vaša garážová brána sadu madiel, môžete použiť núdzové odblokovanie Hörmann NET 1, pre výklopné brány so sadu madiel

Naposledy zobrazené produkty