Bezpečnosť garážových brán

Bezpečnosť garážových brán

Tragická nehoda otvára otázku: Je moja brána bezpečná? 


Rozhodnutie pre výmenu vlastnej starej garážovej brány je väčšinou vykonané na základe aspektov dizajnu a komfortu. Buď už stará brána nepasuje viac k domu alebo nezodpovedá nárokom na pohodlie, ktoré so sebou prinášajú automaticky prevádzkované garážové brány. Avšak často nie je mnohým vlastníkom domov známe, že stará garážová brána by mala byť vymenená z bezpečnostných dôvodov. Aké to môže byť nebezpečné ukazuje aktuálny prípad.


Nočná mora: Matka a dieťa sú na ceste do škôlky. Pred nastúpením do auta 2-ročné dieťa v nepozorovanom momente odbehne do garáže, kde sa práve automaticky zatvára brána. Chlapec je zacviknutý veľkou silou a brána sa viac nedá otvoriť ani posúvať. Až po necelej štvrťhodine sa podarí za pomoci starého otca dieťa vyslobodiť a musí byť oživované záchranármi. Dnes, o štyri mesiace neskôr, sa má dieťa našťastie opäť dobre a je úplne uzdravené. Nehoda, ktorá mohla skončiť úplne inak.


Keď rodina kúpila pred niekoľkými rokmi tento dom, posúdili zabudovanú automaticky prevádzkovanú drevenú garážovú bránu ako vhodnú na používanie a iba ju nafarbili. Nevedeli, že brána má výrazné bezpečnostné nedostatky. „Chceme informovať o našej nehode, keďže chceme upozorniť predovšetkým rodičov a starých rodičov na nebezpečenstvá starej garážovej brány. Ak by sme vtedy ihneď dali vymeniť starú bránu za novú, nestalo by sa to“, hovorí pani Bianka S. 


Po tragickej nehode sa rodina ihneď obrátila na miestnu odbornú prevádzku na konštrukčné prvky, pána Helmuta Grauera z tímu Tür + Tor v meste Sindelfingen. Ten im naliehavo odporúča výmenu brány a krátko nato ju u rodiny S. aj vykoná. Pán Helmut Grauer predáva výhradne garážové brány a k nim patriace pohony od výrobcu brán a dverí, spoločnosti Hörmann, a aj vysvetľuje prečo: „Predávame produkt a namontujeme ho u zákazníka. Tým sme koniec koncov zodpovedný za bezpečnosť zariadení a preberáme záruku. Iba u výrobcov, ktorí ponúkajú garážové brány a pohony spolu z vlastného vývoja, sa môže stopercentne vychádzať z toho, že sú brána a pohon navzájom zosúladené a teda fungujú bezchybne a bezpečne.“ 


Po iba niekoľkých hodinách je odmontovaná stará brána a zabudovaná nová sekcionálna garážová brána vrátane pohonu od spoločnosti Hörmann. Aj keď nie je vidieť priamo na mieste, či boli vôbec vykonané montážne práce, predstavuje nová brána nielen opticky, ale aj bezpečnostnotechnicky významný rozdiel voči starej výklopnej bráne. Pán Klaus Recker, tímlíder starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Hörmann Antriebstechnik, vysvetľuje čo je podstatné u garážových sekcionálnych brán: „Základom je, aby boli dodržané tzv. prevádzkové sily, t.j. aby mohla brána pôsobiť na prekážku iba silou max. 400 Newton (cca 40 kg). Následne musí prejsť brána po niekoľkých milisekundách (750 ms) sama od seba do spätného chodu, teda ísť nahor, a uvoľniť prekážku.“ V tomto konkrétnom prípade mali sily, ktorými bol chlapec pricviknutý, hodnotu takmer 800 Newton (cca 80 kg) a brána dieťa neuvoľnila. Nie len to: nedala sa otvoriť ani elektricky kľúčovým spínačom ani mechanickým núdzovým odblokovaním. „Navyše treba dbať na ochranu proti privretiu prstov, aby sa prsty nemohli pri zatváraní brány pricviknúť medzi jednotlivými sekciami brány. Systém pružina-v- pružine na bokoch brány sa stará o to, že pri zlomení pružiny bránu zadrží ďalšia pružina, aby sa zabránilo pádu brány a poškodená pružina nemohla zraniť osoby jej vypadnutím“, dopĺňa pán Klaus Recker. Vlastníci domov môžu svoje garážové brány preskúšať na tieto a ďalšie aspekty pomocou testov bezpečnosti výrobcu.


Je moja brána bezpečná? 

S týmito testami bezpečnosti môžete vykonať kontrolu. Najlepšie je ale kontaktovať odborníka z Vášho blízkeho okolia, ktorý urobí odhad a následne môže vykonať výmenu.Test bezpečnosti sekcionálna brána

Test bezpečnosti výklopná bránaRodina S. je šťastná, že sa ich syn má dnes opäť dobre, ale je naďalej šokovaná nehodou: „V každom prípade sme sa poučili, že u garážových brán nejde iba o dizajn, ale predovšetkým o bezpečnostný aspekt. Dúfame, že naším príbehom upozorníme na túto tému a možno sa tým bude dať predísť takýmto ťažkým nehodám“, hovorí pani Bianka S.
Znalec Markus Macal uvádza jeho odhad: 

„Nehody so zastaranými garážovými bránami sú v mojej pracovnej činnosti bežným javom. Materiálne škody a aj tragické zranenia osôb, ako v tomto prípade, pre mňa nie sú ničím ojedinelým. Keď sa stanú takéto nehody a informuje o nich miestna tlač, stúpne síce regionálne povedomie o téme bezpečnosti garážových brán, ale z celonárodného pohľadu si ľudia neuvedomujú, čo všetko sa môže stať u starých garážových brán, ktoré už nezodpovedajú bezpečnostným požiadavkám. Každému je jasné, že sa musí vlastné auto pravidelne podrobiť STK. Že existujú normy aj pre bezpečnosť garážových brán, ktoré musia byť splnené novými zariadeniami a o ktorých sú staré brány na míle vzdialené, vie iba málokto. Môžem každému iba odporučiť nechať pravidelne kontrolovať staré garážové brány, ideálne raz ročne.


Obrázky a popisy k obrázkom:

Obrázok 2: „Veď ešte vyzerá v poriadku“, myslela si rodina S. pri nasťahovaní. Nevedeli, že stará brána má výrazné bezpečnostné nedostatky.


Obrázok 3: Sily, ktorými bol chlapec zacviknutý pod bránou, boli také vysoké, že pri následnom teste bolo hračkárske nákladné vozidlo za niekoľko sekúnd roztrieštené na viac dielov.


Obrázok 4: Pri garážových bránach je nevyhnutné dodržanie prípustných prevádzkových síl maximálne 400 Newton (cca 40 kg) pri narazení na prekážku a automatický reverzný chod brány do 750 milisekúnd, teda chod brány späť nahor. Odborné spoločnosti môžu skontrolovať pomocou meracích prístrojov. či sú tieto podmienky splnené.


Obrázok 5: Sekcionálne garážové brány majú disponovať vlastnou ochranou proti privretiu prstov, aby sa pri zatváraní brány nemohli prsty zacviknúť medzi jednotlivé sekcie brány (na obrázku je nová brána s ochranou prstov proti privretiu).


Obrázok 6: Lámajúce sa pružiny starých garážových brán často spôsobujú poranenia osôb alebo materiálne škody. Zlomia sa a letia pomerne vysokou rýchlosťou niekoľko metrov vo vzduchu. Navyše hrozí nebezpečenstvo, že brána už nebude môcť byť držaná pružinou a spadne (na obrázku vľavo: stará pružina, ktorú je potrebné súrne vymeniť). Preto treba u novej brány dbať na pružinový systém. Ak sa zlomí jedna pružina, udrží hmotnosť brány vždy ďalšia pružina (na obrázku vpravo).


Fotografie: Hörmann