Novinky od Hörmann v oblasti pohonov garážových brán

Novinky od Hörmann v oblasti pohonov garážových brán

Obr. 1: Hörmann uvádza na trh nový rad pohonov garážových brán. Štvrtá generácia pohonov SupraMatic
a ProMatic je výkonnejšia ako predchádzajúce a dá sa ovládať pomocou smartfónu alebo systémov SmartHome.


Viac komfortu vďaka inteligentnej technike

Štvrtá generácia pohonov garážových brán Hörmann je na základe najnovšieho vývoja nielen výkonnejšia, ale aj inteligentnejšia ako predchádzajúca generácia. Integrované rozhranie zbernice HCP poskytuje možnosť na zahrnutie nových pohonov do existujúcich systémov SmartHome. S novou aplikáciou BlueSecur ponúka Hörmann aj komfortnú alternatívu pre obsluhu garážových brán a domových dverí. 


Hörmann spravil ďalší krok vo vývoji svojich osvedčených pohonov garážových brán: Nový pohon ProMatic 4, ako aj prémiové pohony SupraMatic E4 a P4 ponúkajú viac funkcií a inteligentný komfort ovládania. Rýchlosť otvárania brán, ktorá je v porovnaní s predchádzajúcou generáciou výrazne vyššia, umožňuje rýchlejší vjazd do garáže. To je výhodou predovšetkým na uliciach s hustou premávkou, pretože sa skracuje napríklad čas čakania na kraji cesty. Bezpečný pocit pri vjazde v tme zabezpečuje energeticky úsporné LED osvetlenie integrované vo všetkých troch pohonoch. Pri obidvoch pohonoch SupraMatic zabezpečuje rovnomerné a až o 20 percent intenzívnejšie osvetlenie garáže 30 (P4), resp. 20 (E4) LED diód, v prípade ProMatic je to 10 LED diód.


Obr. 2: Tri nové pohony SupraMatic P4, SupraMatic E4 a ProMatic 4 (zľava doprava) disponujú energeticky úsporným LED osvetlením, ktoré osvetlí garáž pri vjazde aj výjazde.                                   

    


Pripojenie HCP zbernice pre externé systémy SmartHome 


S novovyvinutým rozhraním HCP zbernice, ktoré je sériovo integrované do všetkých modelov tejto štvrtej generácie pohonov, otvára Hörmann dvere do sveta SmartHome. Cez HCP zbernicu nájde pohon garážovej brány pomocou rádiového modulu, prípadne prostredníctvom systémového vedenia pripojenie na systémy domácej automatizácie, ako sú Homematic a Delta Dore. Ako komponent zosieťovanej domácej techniky sa dá pohon brány pohodlne ovládať prostredníctvom používateľského rozhrania systému SmartHome a ľubovoľne prepojiť s ďalšími inteligentnými účastníkmi. Inteligentné systémy sa tak dajú naprogramovať tak, aby sa pri zatvorení garážovej brány v tme súčasne zaplo vonkajšie osvetlenie a osvetlenie chodby, alebo aby sa brána automaticky otvorila, keď sa blížite domov. Ak systém SmartHome umožňuje diaľkový prístup cez internet, môžete garážovú bránu pohodlne otvoriť aj vtedy, keď ste ešte na ceste, napríklad, aby poštár mohol do garáže vložiť balík, alebo aby ste skontrolovali stav naprogramovaných zariadení.


Obr. 3: Prostredníctvom rozhrania HCP zbernice sa nové pohony garážových brán Hörmann môžu pripojiť na existujúce systémy SmartHome. Tu zobrazený modul vytvára rádiové spojenie so systémom SmartHome.

                         

Obr. 4: Vďaka rozhraniu HCP zbernice dokáže Hörmann ovládať pohon brány prostredníctvom používateľského rozhrania príslušného systému SmartHome.                 


Aplikácia BlueSecur – ručný vysielač v smartfóne 


Smartfón sa medzičasom stal naším neodmysliteľným sprievodcom. Prečo by sme ním teda nemohli ovládať aj garážovú bránu? S novou aplikáciou BlueSecur ponúka Hörmann možnosť ovládať garážovú bránu nielen pomocou ručných vysielačov, kódovacích spínačov alebo čítačiek odtlačkov prstov, ale aj prostredníctvom funkcie Bluetooth s vlastným smartfónom. Príslušný prijímač je už integrovaný v nových pohonoch SupraMatic. Pre dovybavenie pohonu ProMatic 4 má Hörmann vo svojom programe nový prijímač HET-BLE s funkciou Bluetooth.


Obr. 5: Smartfón sa etabloval ako univerzálny ovládací prvok. S novou aplikáciou BlueSecur od spoločnosti Hörmann sa teraz dajú garážové brány otvárať a zatvárať aj s využitím funkcie Bluetooth.


Prostredníctvom samovysvetľujúceho používateľského rozhrania aplikácie BlueSecur sa dajú ovládať nielen všetky garážové a vjazdové brány Hörmann, možno ním zapínať a vypínať aj osvetlenie pohonu brány, ako aj otvárať domové dvere s automatickým zámkom. Táto aplikácia je k dispozícii na bezplatné stiahnutie v obchodoch Google Play a App Store. 


Ten, kto vlastní administrátorský kľúč, má okrem iného možnosť odovzdať 15 jednorazových kľúčov tretím osobám, pričom tieto môžu byť aj časovo obmedzené. Prakticky to funguje aj prostredníctvom SMS, e-mailu alebo aplikácie Messenger. Tak možno napríklad záhradníkovi odoslať na smartfón jednorazové oprávnenie, aby sa mohol cez domové dvere dostať do záhrady – aj v prípade, ak práve nie ste doma.


                    Microsoft Word - SK_PM 1933 Garagentor-Antriebe - Mehr Komfort                

Obr. 6: Aplikácia Hörmann BlueSecur sa dá jednoducho nainštalovať a ovládať. Pri využití funkcie Bluetooth sa domové dvere alebo garážová brána dajú otvárať a zatvárať pomocou smartfónu. S administrátorským kľúčom môžete zriadiť pre iné osoby jednorazové alebo časovo obmedzené prístupy. 


Automatické vetranie zabraňuje škodám spôsobeným vlhkosťou 


Prostredníctvom „polohy vetrania“ integroval Hörmann do všetkých pohonov tretiu polohu brány, ktorá – ovládaná voliteľne dostupnými snímačmi klímy – umožňuje pri príliš vysokej vlhkosti v garáži automatické vetranie. Pri montáži modernej, tepelne izolovanej garážovej brány je potrebné pravidelné vetranie, aby sa zabránilo tvorbe plesní a hrdze. Vetranie reguluje vnútorný snímač klímy HKSI spolu s vonkajším snímačom klímy HKSA: Tieto snímače kontinuálne merajú obsah vlhkosti vo vnútornom a vonkajšom vzduchu a v prípade potreby plnoautomaticky otvoria bránu do vetracej polohy alebo ju po výmene vzduchu znovu zatvoria. Aby sa pri automatickom vetraní nedostalo do garáže lístie a drobné zvieratá alebo nepozvaní hostia, je k dispozícii kombinácia s držiakom sklopnej kladky voliteľne dostupným vo firme Hörmann. Tento držiak zabezpečí, aby sa na vetranie otvorila iba najvrchnejšia lamela a brána pri zemi zostala zatvorená.


 Obr. 7: Nové pohony garážových brán majú už vo svojom systéme integrovanú „polohu vetrania“. Takto je možné v kombinácii s voliteľne dostupným snímačom klímy a držiakom sklopnej kladky ešte jednoduchšie vykonávať plnoautomatické vetranie garáže. Pritom sa otvorí len najvrchnejší segment brány.   

                                     

Fotografie: Hörmann